Laat je adviseren!

Ziekteverwekkende organismen kunnen irritaties aan huid, ogen en luchtwegen veroorzaken met ziekte(verzuim) als gevolg. Ook in natuurlijk geventileerde ruimtes kan sprake zijn van vervuilde binnenlucht. Dit kan veroorzaakt worden door onvoldoende of geen ventilatie, ventilatie met onvoldoende capaciteit of onvoldoende afzuiging dan wel doorstroming van lucht.

Met behulp van het ontwikkelde uniforme meetprotocol kan de vinger heel gericht op de zere plek worden gelegd. Opdrachtgevers zoals overheden, installateurs, facilitair managers en gebouwbeheerders kunnen met onafhankelijk advies (in de vorm van gerichte oplossingen) daadwerkelijk de binnenluchtkwaliteit in het gebouw verbeteren.

Eventuele klachten, veroorzaakt door een ongezond binnenklimaat, kunnen met behulp van continue kwaliteitsverbetering steeds beter geïnterpreteerd en verholpen worden.

Wat te verwachten?

Een deskundige rapportage waarin op eenduidige wijze de aantallen en soorten micro-organismen in het binnenklimaat worden gemeten. De opdrachtgever krijgt met het protocol openheid van zaken op het gebied van de gehanteerde methodieken. Bovendien wordt de klant verzekerd van een gegarandeerd kwaliteitsniveau dat controleerbaar is, omdat de meetresultaten met elkaar te vergelijken zijn. De opdrachtgever is dus verzekerd van een 100% onafhankelijk én bovenal deskundig advies.

Andere onderzoeksbureaus hanteren een eigen onderzoeksmethodiek waardoor de uitkomsten verschillen. Het is dus heel goed mogelijk dat wanneer twee verschillende bedrijven eenzelfde ruimte komen meten, de opdrachtgever met twee verschillende uitkomsten en twee verschillende adviezen wordt geconfronteerd. Daarnaast worden andere onderzoeksbureaus niet onafhankelijk getoetst waardoor kwaliteit en betrouwbaarheid niet gegarandeerd kunnen worden.

Ervaringsdeskundigen in de praktijk

De meetprotocollen zijn interessant voor specialisten binnen de overheid, woningbouwcorporaties, industrie en zorg maar zeker ook voor commerciële vastgoedpartijen.

  • Vanuit haar informerende taak zijn de protocollen voor de overheid een handige tool als het gaat om de Arbowet. De eisen voor een gezonde werkomgeving zijn vastgelegd, nu wordt het nog eenvoudiger om deze eisen ook in de praktijk na te leven.

  • Installateurs, onderhoud aan de installatie; komt er wel schone lucht naar binnen?

  • Specifiek voor facilitair managers en technisch managers geldt het motto: ‘voorkomen is beter dan genezen’. In een gebouw waar veel mensen werken, is het van groot belang dat luchtvervuiling tot een minimum beperkt wordt. Een gezond binnenklimaat draagt bij aan lagere zorgkosten én voor de werkgever aan een lager ziekteverzuim.

  • De protocollen zijn een leidraad voor gebouwbeheerders. Zij zijn verantwoordelijk voor een gezonde woon-/werkomgeving. Door actief aan de slag te gaan met de inhoud kunnen gebouwbeheerders een beter binnenklimaat aanbieden. Een gezond gebouw heeft commerciële meerwaarde want duurzaamheid en gezondheid gaan hand in hand.