Meetprotocollen

Het meetprotocol beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van indicatief microbiologisch onderzoek. Het omvat alle stappen van het onderzoek zoals: de te gebruiken apparatuur, de te gebruiken media, uitvoering van het onderzoek en het transport van monsters. Het meetprotocol geeft klanten inzicht in de werkwijze van microbiologisch luchtonderzoek en voorziet in maximale betrouwbaarheid van de meetresultaten. De draagkracht voor het meetprotocol is groot, het protocol is namelijk ook opgenomen in het Arbo-informatieblad; nr. 7 | Binnenmilieu.

Het meetprotocol is in vijf verschillende varianten beschikbaar:

 • Meetprotocol kantoren
 • Meetprotocol scholen
 • Meetprotocol industrie
 • Meetprotocol woningen
 • Meetprotocol gezondheidszorg

Het fijnstofprotocol

Partners van Platform Binnenklimaattechniek hebben de handen ineengeslagen om een uniek meetprotocol op te stellen voor fijnstofbepaling én toetsing van de binnenlucht. Dit protocol geeft met behulp van optische deeltjestellers een schatting voor de jaargemiddelde fijnstofconcentraties in kantoorruimten. Aan de hand van de uitkomsten kunnen doelgericht maatregelen worden genomen om de blootstelling aan fijnstof te verminderen. De ontwikkelde data-analyse voor de bepaling van fijnstofconcentratie in (kantoor)gebouwen maakt het protocol uniek. De classificatie geeft aan de hand van reële grenswaarden duidelijk aan aan welk gezondheidsrisico mensen worden blootgesteld. De data-analyse laat ook zien hoe het fijnstofgehalte in het binnenklimaat is ten opzichte van de buitenlucht.

De meetopzet geeft snel inzicht in de fijnstofwaarden in de binnenlucht (en of eventuele filters en luchtbehandelingssystemen goed functioneren). Het fijnstofprotocol is zowel voor kantoren als scholen beschikbaar.

Protocollen bestellen?

Er zijn diverse meetprotocollen beschikbaar voor verschillende omgevingen. Daarnaast zijn er twee fijnstofprotocollen beschikbaar die specifiek gericht zijn op scholen en kantoren. Onderstaand een overzicht van de beschikbare protocollen. Deze protocollen kunnen, tegen betaling, besteld worden:

 1. Meetprotocol kantoren
 2. Meetprotocol scholen
 3. Meetprotocol industrie
 4. Meetprotocol woningen
 5. Meetprotocol gezondheidszorg
 6. Fijnstofprotocol kantoren
 7. Fijnstofprotocol scholen

Een protocol bestellen? Neem contact met ons op via onderstaande button.

Contact