Bestekdocumenten

Partners van Platform Binnenklimaattechniek: VLA en het Rijksvastgoedbedrijf hebben een aantal bestekdocumenten ontwikkeld waarmee je als professional direct aan de slag kunt. Onder professionals worden ontwerpers, installateurs, onderhoudstechnici, facilitair managers, gebouwgebruikers en toezichthouders verstaan. De bestekdocumenten zijn specifiek geschreven voor kantoorgebouwen of schoolgebouwen.

Naar de bestekken

Gelijkwaardigheid

Bewoners staan centraal wanneer het gaat over gezonde, leefbare woningen. Nieuwbouw en bestaande bouw na renovatie worden echter steeds luchtdichter. Partners van het Platform Binnenklimaattechniek:  VLA en TNO hebben het initiatief genomen voor een uniformering van de wijze waarop gelijkwaardigheid wordt bepaald voor energiebesparende ventilatieoplossingen.

Gelijkwaardigheid

PvE Gezonde Kantoren

De kantorenmarkt is in beweging. Nieuwe kantoorpanden verrijzen, bestaande kantoorgebouwen worden gemoderniseerd, monumenten worden omgebouwd naar kantoren. De energieprestatie krijgt daarbij tegenwoordig standaard veel aandacht, maar welke garanties zijn er dat de kantoren na oplevering ook goed (genoeg) scoren op de aspecten gezondheid, comfort en productiviteit?

Bij nieuwbouw en renovaties van kantoorpanden zullen er vooraf eisen geformuleerd dienen te worden waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Platform Binnenklimaattechniek heeft daarom het PvE Gezonde Kantoren 2018 laten opstellen. Met deze publicatie wordt een handreiking gegeven aan partijen die kantoren willen (her)ontwikkelen die niet alleen energiezuinig zijn maar vooral ook gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend.

Download rapport