De gezondheid van het gebouw, heeft invloed op die van jou!

Het binnenklimaat is de samenstelling van atmosfeer in een leefomgeving. Het bestaat uit temperatuur, luchtvochtigheid en luchttoevoer. Per dag brengt een mens gemiddeld 20 uur binnen door en ademt 11.000 liter lucht in en uit. De kwaliteit van het binnenklimaat is dus cruciaal voor de menselijke gezondheid.

In kantoorgebouwen heeft het binnenklimaat ook invloed op de productiviteit én het ziekteverzuim van werknemers. Diverse onderzoeken en studies hebben aangetoond dat mensen tot 11% productiever zijn als er continu verse luchttoevoer is. Diezelfde productiviteit neemt met 10% af als verse luchttoevoer wegblijft.

Kortom: de kwaliteit van lucht heeft veel invloed op gezondheid, welzijn en productiviteit; zowel thuis als op het werk.

Het NVRL-keur

Het NVRL-keur is ontwikkeld door het Nederlands Verbond Reinigingsspecialisten Luchtbehandelingssystemen (NVRL) en gaat over de hygiënische grenswaarden van de vervuiling in ventilatiesystemen van utiliteitsgebouwen. Denk hierbij aan kantoren, scholen, zorginstellingen ect.

Het keurmerk richt zich op het onderhouden en het reinigen van luchtbehandelings- en ventilatiesystemen. Dit is belangrijk gezien een groot deel van de gezondheidsrisico’s hiermee voorkomen kan worden.

Kies je voor erkend onderhoud!

  • Beperk de gezondheidsrisico’s voor personen in gebouwen.

  • Stop de verspreiding van bacteriën en micro-organismen in de systemen.

  • Luchtbehandelings- en ventilatiesystemen gaan langer mee wanneer ze goed onderhouden zijn.

Wat zijn luchtbehandelings- en ventilatiesystemen ?

Onder luchtbehandelings- en ventilatiesystemen wordt -volgens de Europese CEN norm- de volledige installatie verstaan, die ervoor zorgt dat buitenlucht via binnen weer naar buiten wordt afgevoerd.

Hierbij wordt weer onderscheid gemaakt tussen twee type installaties; de toevoer- en de afvoerinstallatie. Bij de toevoerinstallatie speelt de hygiënische kwaliteit van de binnenlucht een belangrijke rol. Anders is dit bij de afvoerinstallatie, waarbij het gaat om het verloop van capaciteit en de branduitbreiding.

De luchtbehandelings- en ventilatiesystemen raken in de loop van gebruik vervuilt. In de opeenhoping van stofdeeltjes kunnen ziekteverwekkende micro-organismen ontstaan. Het is dus van belang dat de systemen regelmatig gereinigd worden. Vooral als de luchtbehandelings- of ventilatiesysteem in een keuken zijn geplaatst. Vet- en olieresten zijn niet te vermijden, wat gevaarlijk is gezien het brandgevaar veroorzaakt. Daarbij is de hygiëne van de voedingsmiddelen niet te garanderen.

VervuildSchoon

Waarom een keurmerk?

Het NVRL-keurmerk geeft voorwaarden, eisen en richtlijnen die bij het reinigen van luchtbehandelings- en ventilatiesystemen van belang zijn in de utiliteitsbouw. Ook andere omsloten ruimten horen hierbij wat vergelijkbaar is met utiliteitsgebouwen (fabriekshallen, klaslokalen, schepen of productieplatforms). Uitgesloten zijn luchtbehandelings- en ventilatiesystemen met inwendige isolatie en asbesthoudende materialen.

Het keurmerk heeft de hygiënische grenswaarden vastgesteld waaraan een luchtbehandelings- en ventilatiesysteem zich moet voldoen. Daarbij slaat het alarm en grijpt in wanneer het reinigingsresultaat ondermaats is.

Onderhoud

NVRL biedt richtlijnen en kwaliteit om de luchtbehandeling- en ventilatiesystemen optimaal te onderhouden. Bacteriën en micro-organismen hebben op deze manier weinig kans om zich te ontwikkelen en zich te verspreiden in de systemen. 

Het is belangrijk om de installatie zo schoon mogelijk te houden. Dit om stofverplaatsing door het luchtbehandeling- en ventilatiesysteem te minimaliseren.

Laat het luchtbehandeling- en ventilatiesysteem reinigen door een erkent NVRL- bedrijf.

Eens per jaar dient een erkent NVRL- bedrijf  het luchtbehandeling- of ventilatiesysteem te inspecteren. Hij doet dit aan de hand van een plakstripmethode en neemt monsters af. Deze methode is een referentiekader voor de mate van vervuiling waarop actie moet worden ondernomen. De monsters worden binnen een kort tijdsbestek geanalyseerd en teruggekoppeld.

Scoort het luchtbehandeling- of ventilatiesysteem met een waarde van vier of hoger, moet de installatie binnen een maand gereinigd worden.

Wanneer de reiniging door NVRL- bedrijf heeft plaatsgevonden, vervangt hij altijd de filters van het luchtbehandeling- en ventilatiesysteem. Zo wordt de installatie jaarlijks voorzien van schone nieuwe filters.

Door slecht onderhoud en gebrek aan reiniging kan de capaciteit van de installatie in de eerste drie jaar tot wel 40% teruglopen.
Bij regelmatig onderhoud en reiniging beperkt zich dat tot maximaal 15%.

NVRL-specialisten