Wat is vervuilde binnenlucht?

Vieze luchtjes herkent iedereen, maar wat als de binnenlucht vervuild is maar niemand het merkt? En wat is de veroorzaker van die vervuiling? En wat ‘zweeft’ er dan in de lucht? Stof, fijnstof en gassen zijn termen die vaak geassocieerd worden met vervuiling. Het meetprotocol dat is opgesteld om op eenduidige wijze de luchtkwaliteit te meten, gaat uit van micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, gisten. Zodra deze micro-organismen zich in de lucht bevinden, kun je spreken van vervuilde binnenlucht.

Wat is vervuilde binnenlucht?

Vieze luchtjes herkent iedereen, maar wat als de binnenlucht vervuild is maar niemand het merkt? En wat is de veroorzaker van die vervuiling? En wat ‘zweeft’ er dan in de lucht? Stof, fijnstof en gassen zijn termen die vaak geassocieerd worden met vervuiling. Het meetprotocol dat is opgesteld om op eenduidige wijze de luchtkwaliteit te meten, gaat uit van micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, gisten. Zodra deze micro-organismen zich in de lucht bevinden, kun je spreken van vervuilde binnenlucht.

Advies voor wie?

Ziekteverwekkende organismen kunnen irritaties aan huid, ogen en luchtwegen veroorzaken met ziekte(verzuim) als gevolg. Ook in natuurlijk geventileerde ruimtes kan er sprake zijn van vervuilde binnenlucht. Dit kan veroorzaakt worden door onvoldoende of geen ventilatie, ventilatie met onvoldoende capaciteit of onvoldoende afzuiging of doorstroming van lucht. Met behulp van het ontwikkelde uniforme meetprotocol kan de vinger heel gericht op de zere plek worden gelegd. Opdrachtgevers zoals overheden, installateurs, facilitair managers en gebouwbeheerders kunnen met het praktische en onafhankelijke advies (in de vorm van gerichte oplossingen) daadwerkelijk de binnenluchtkwaliteit in het gebouw verbeteren.

Lees meer

Onderzoek

Al ruim een eeuw wordt de lucht in huizen, scholen en andere gebouwen microbiologisch onderzocht. De eerste onderzoeken vonden sporadisch plaats en richtten zich voornamelijk op de microbiologische reinheid van de lucht in diverse typen gebouwen en de relatie tot sterfgevallen van de bewoners. Tegenwoordig is luchtonderzoek onderdeel van het facilitair management.

Bekijk de resultaten

Onderzoek

Al ruim een eeuw wordt de lucht in huizen, scholen en andere gebouwen microbiologisch onderzocht. De eerste onderzoeken vonden sporadisch plaats en richtten zich voornamelijk op de microbiologische reinheid van de lucht in diverse typen gebouwen en de relatie tot sterfgevallen van de bewoners. Tegenwoordig is luchtonderzoek onderdeel van het facilitair management.

Bekijk de resultaten

Protocollen

Het meetprotocol beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van microbiologisch onderzoek. Het omvat alle stappen van het onderzoek zoals: de te gebruiken apparatuur, de te gebruiken media, uitvoering van het onderzoek en het transport van monsters. Het protocol voorziet in maximale betrouwbaarheid van de meetresultaten. Deze dragen gericht bij aan continue kwaliteitsverbetering.

Meetprotocollen