EIA-regeling

Mede dankzij een intensieve lobby van de partners van Binnenklimaattechniek komen diverse luchttechnische apparaten, in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit betekent in feite dat de belastingdienst meebetaalt aan de aanschaf van de door jouw beoogde luchttechnische apparatuur in jouw bedrijf. Maar dat is niet jouw enige winst. Omdat deze minder energie verbruikt, krijg je ook nog eens een lagere energienota.

EIA-regeling

ERP-wetgeving

De Richtlijn Energie gerelateerde producten  (ErP 2009/125/EC) is de Europese kader-stellende richtlijn voor het vaststellen van eisen rondom ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten. In de praktijk wordt de richtlijn ook wel afgekort tot ‘ErP’ of ‘Ecodesign-richtlijn’. Energiegerelateerde producten zijn producten die energie gebruiken, of die geen energie gebruiken maar een indirecte impact hebben op energieverbruik, zoals isolatiematerialen.

Het doel van de richtlijn is om energieverbruik te reduceren: van het product ontwerp tot productie, transport, verpakking etc. Daarnaast is het een belangrijk middel om fabrikanten en importeurs te stimuleren om efficiëntere energiegerelateerde producten te ontwikkelen.

De ecodesign-richtlijn wordt geïmplementeerd door middel van product-specifieke verordeningen en is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Zo heeft bijvoorbeeld de uitvoerende verordening (EU) nr. 1253/2014 betrekking tot de eisen rondom ecologisch ontwerp voor ventilatie-eenheden.

De richtlijn en onderliggende verordeningen zijn van belang voor producenten, importeurs en toeleveranciers van binnenklimaatapparatuur.

Milieudatabase

Op grond van het bouwbesluit moet bij elke aanvraag om een vergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Deze berekening bepaalt op een eenduidige en controleerbare wijze de milieubelasting van het gebouw in €/m2 per jaar.