EIA-regeling

Mede dankzij een intensieve lobby van de partners van het Platform Binnenklimaattechniek komen diverse klimaatinstallaties in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Dat betekent in feite dat de belastingdienst meebetaalt aan de aanschaf van energiebesparende apparaten. Maar dat is niet de enige winst. Omdat deze minder energie verbruiken, krijg je als ondernemer ook nog eens een lagere energienota.

Lees meer

EIA-regeling

Mede dankzij een intensieve lobby van de partners van het Platform Binnenklimaattechniek komen diverse klimaatinstallaties in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Dat betekent in feite dat de belastingdienst meebetaalt aan de aanschaf van energiebesparende apparaten. Maar dat is niet de enige winst. Omdat deze minder energie verbruiken, krijg je als ondernemer ook nog eens een lagere energienota.

Lees meer

ERP-wetgeving

De Richtlijn Energiegerelateerde producten (ErP 2009/125/EC) is de Europese kaderstellende richtlijn voor het vaststellen van eisen rondom ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten. In de praktijk wordt de richtlijn ook wel afgekort tot ‘ERP’ of ‘Ecodesign-richtlijn’. Energiegerelateerde producten zijn producten die energie gebruiken of indirect impact hebben op energieverbruik, zoals isolatiematerialen.

Het doel

Het doel van de richtlijn is om energieverbruik te reduceren voor zowel het productontwerp als ook voor de productie, transport, verpakking etc. Daarnaast is het een belangrijk middel om fabrikanten en importeurs te stimuleren om efficiëntere energiegerelateerde producten te ontwikkelen.

Toepassing

De ecodesign-richtlijn wordt toegepast door middel van productspecifieke verordeningen en is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Zo heeft bijvoorbeeld de uitvoerende verordening (EU) nr. 1253/2014 betrekking op de eisen rondom ecologisch ontwerp voor ventilatie-eenheden.

De richtlijn en onderliggende verordeningen zijn van belang voor producenten, importeurs en toeleveranciers van binnenklimaatapparatuur.

Milieudatabase

Op grond van het Bouwbesluit moet bij elke aanvraag voor een bouwvergunning voor woningen en kantoorpanden (met een gebruiksoppervlakte groter dan 100 m²) een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Deze berekening bepaalt op een eenduidige en controleerbare manier de milieubelasting van het gebouw in €/m² per jaar.

Milieudatabase

Op grond van het Bouwbesluit moet bij elke aanvraag voor een bouwvergunning voor woningen en kantoorpanden (met een gebruiksoppervlakte groter dan 100 m²) een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Deze berekening bepaalt op een eenduidige en controleerbare manier de milieubelasting van het gebouw in €/m² per jaar.