De Energie-investeringsaftrek (EIA)

Mede dankzij een intensieve samenwerking tussen de partners van Stichting Binnenklimaattechniek en RVO komen diverse klimaatinstallaties, ook voor 2024 in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit betekent in feite dat de belastingdienst meebetaalt aan de aanschaf van klimaattechnische apparatuur in jouw bedrijf. Maar dat is niet de enige winst. Omdat deze minder energie verbruikt, krijg je ook nog eens een lagere energienota. Kortom, dubbel voordeel!

De EIA is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer je als ondernemer gebruik maakt van de EIA kun je 40% van de investeringskosten van in dit geval de luchttechnische apparatuur aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Ook betaal je minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het overzicht van de energie-investeringen die relevant zijn voor de klimaatinstallaties zijn opgedeeld in drie categorieën:

Welke producten komen in aanmerking?

 • Bedrijfsgebouwen

  Verwarmen           Code        Pagina   
  Warmtepompboiler 211102 20
  Warmtepompboiler (bodemgerelateerd) 211103 21
  Warmtepomp (luchtgerelateerd) 211104 21
  Koelen/vriezen
  Adiabatische luchtkoeling in stallen 210208 22
  Ventileren
  Energiezuinige ventilator in bewaarloodsen 210306 22
  Koude- of warmteterugwinningssysteem voor nieuwe bedrijfsgebouwen 210800 22
  Koude- of warmteterugwinningssysteem voor bestaande bedrijfsgebouwen 210801 23
  Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij veestallen 210806 23
  Luchtbehandelingskast in zwembaden 210807 23
 • Processen

  Verwarmen       Code Pagina  
  Hoogtemperatuur tapwaterboiler  220115 34
  Electrische verwarming ten behoeve van kweektafels en tuinbouwkassen 220121 34
  Warmtepomp 221103 34
  Koelen/vriezen
  Heetgasontdooisysteem 220213 36
  Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen 220218 37
  Vrije koeling van serverruimten13 of bestaande datacenters 220219 37
  Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie 220223 37
  Immersiekoeling voor dataservers 220224 38
  Decentraal koelsysteem (hydroloop) met een totaal koelvermogen van maximaal 50 kW 220227 39
  Ventileren
  Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen 220304 40
 • Transportmiddelen

  Verwarmen Code Pagina
  Warmtepomp voor schepen of bestaande treinen 241101 53
  Koelen/vriezen
  Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport 240205 53
  Elektrische koeling op koel / en vries wegtransport 240206 53

De energielijst op internet

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je de Energielijst 2024. In de energielijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA. Ook vind je er informatie over de werking van de regeling en kan je praktijkverhalen lezen van ondernemers. Daarnaast omvat de website het digitale aanmeldingsformulier. Alleen met dit formulier kan je jouw EIA-aanvraag indienen! Ken je de voorwaarden en wil je een EIA-aanvraag indienen? Regel dan direct je aanvraag.

Online zoektool 

Verder is het met de online zoektool van de RVO nu mogelijk om te bekijken of een investering op de Energielijst 2024 staat. Hiermee zoek je snel op branche, milieudoel, techniek, bedrijfsmiddel, de code zelf of een ander trefwoord. Of raadpleeg de brochure Energielijst 2024. Deze vind je ook op de pagina van de online zoektool.

Online zoektool

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de EIA-regeling

Uiteraard gelden er algemene voorwaarden voor het in aanmerking komen van de energie-investeringsaftrek. De belangrijkste op een rij:

 • Je bent ondernemer en inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtig.

 • Non-profit organisaties en particulieren hebben geen recht op de EIA. Wel is het mogelijk om indirect gebruik te maken van de EIA via een leaseconstructie, waarbij de eigenaar (lessor) van het apparaat de EIA kan aanvragen. De eigenaar (lessor) moet dan wel ondernemer zijn.

 • De aanvraag moet binnen drie maanden na de opdracht zijn gemeld.

 • De investering moet aan de specifieke eisen van de actuele energielijst voldoen.

 • Het totale bedrag aan energie-investeringen moet tenminste € 2500, – per kalenderjaar bedragen.

 • Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 136 miljoen.

 • Indien nodig lever je een bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten.

 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

 • Je hebt een eHerkenning nodig om een melding te doen in het eLoket van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Voor eenmanszaken, maatschappen of vennootschappen onder firma volstaat DigiD. In het eLoket van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen. Je kunt een eHerkenningsmiddel aanvragen via eHerkenning.nl. Voor je aanvraag heb je minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig. Het kan een paar dagen duren voor je je inloggegevens binnenkrijgt, houd daar rekening mee, zodat je niet te laat bent met melden. Op deze pagina lees je meer over het aanvraagproces en de indientermijnen. Ook vind je er een stappenplan en een korte video met uitleg over hoe je de aanvraag doet.

 • Wanneer een investering niet onder een van de specifieke bedrijfsmiddelen is omschreven, kan je deze investering melden onder een van de generiek omschreven bedrijfsmiddelen. Deze zijn te vinden aan het begin van categorie A t/m D, onder de codes 310000, 410000, 320000, 420000, 340000, 440000 en 450000. In dit geval dient de energiebesparing te worden aangetoond.

Meer weten?

Raadpleeg de website van de RVO of bekijk hier de veelgestelde vragen.

? Hulp nodig?