Binnenklimaatlabel

Label voor gezonde en vitale mensen in kantoren

Met het Binnenklimaatlabel wordt in één oogopslag duidelijk hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is. Het label geeft je als gebouweigenaar bovendien de zekerheid dat de vooraf gestelde prestatie-eisen ook daadwerkelijk behaald worden. Vergelijk het met het energielabel dat aangeeft of een apparaat energiezuinig is of juist helemaal niet.

Wil je meer weten over het binnenklimaatlabel, het stappenplan en aangesloten partners? Bezoek de Binnenklimaatlabel website.

Bekijk Binnenklimaatlabel website

 

Glazen kantoorpand met daarboven een uitstekende boom.

Verschillende ambitieniveaus

Of een kantoor voldoet aan de normen van het Binnenklimaatlabel, wordt getoetst aan de hand van vier onderdelen uit het Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren: lucht, licht, klimaat en geluid. Het PvE is een handreiking voor het (her)ontwikkelen van kantoren die niet alleen energiezuinig moeten worden, maar ook gezond en comfortabel moeten zijn.

Voor de vier onderdelen zijn drie ambitieniveaus geformuleerd. Klasse C geeft een ‘voldoende’ aan, klasse B betekent ‘goed’ en de beste beoordeling is klasse A, met een ‘zeer goed’. Als opdrachtgever of bouwteamlid bepaal je deze doelen zelf. Het PvE Gezonde Kantoren geeft praktische informatie en handvatten om de verschillende onderwerpen binnen de vier thema’s in te vullen en de gewenste beoordeling te halen, op basis waarvan het Binnenklimaatlabel kan worden toegekend.

? Hulp nodig?