De gezondheid van het gebouw heeft invloed op die van jou!

Het binnenklimaat is de samenstelling van atmosfeer in een leefomgeving. De daarbij bepalende factoren zijn de temperatuur, luchtvochtigheid en luchttoevoer. Per dag brengt een mens gemiddeld 20 uur binnen door en ademt 11.000 liter lucht in en uit. De kwaliteit van het binnenklimaat is dus cruciaal voor de menselijke gezondheid.

In kantoorgebouwen heeft het binnenklimaat ook invloed op de productiviteit én het ziekteverzuim van werknemers. Diverse onderzoeken en studies hebben aangetoond dat mensen tot 11% productiever zijn als er continu verse luchttoevoer is. Diezelfde productiviteit neemt met 10% af als verse luchttoevoer wegblijft.

Het NVRL-keur

Het NVRL-keur is ontwikkeld door het Nederlands Verbond Reinigingsspecialisten Luchtbehandelingssystemen (NVRL) en gaat over de hygiënische grenswaarden van de vervuiling in ventilatiesystemen van utiliteitsgebouwen. Denk hierbij aan kantoren, scholen, zorginstellingen etc.

Het keurmerk richt zich op het onderhouden en het reinigen van luchtbehandelings- en ventilatiesystemen. Dit is belangrijk aangezien een groot deel van de gezondheidsrisico’s hiermee ingeperkt kan worden.

Kies voor erkend onderhoud!

  • Beperk de gezondheidsrisico’s voor personen in gebouwen.

  • Stop de verspreiding van bacteriën en micro-organismen in de systemen.

  • Luchtbehandelings- en ventilatiesystemen gaan langer mee wanneer ze goed zijn onderhouden.

VervuildSchoon

Wat zijn luchtbehandelings- en ventilatiesystemen?

Onder luchtbehandelings- en ventilatiesystemen wordt (volgens de Europese CEN-norm) de volledige installatie verstaan, die ervoor zorgt dat buitenlucht via binnen weer naar buiten wordt afgevoerd.

Hierbij wordt weer onderscheid gemaakt tussen twee type installaties: de toevoer- en de afvoerinstallatie. Bij de toevoerinstallatie speelt de hygiënische kwaliteit van de binnenlucht een belangrijke rol. Anders is dat bij de afvoerinstallatie, waarbij het gaat om het verloop van capaciteit en de branduitbreiding.

De luchtbehandelings- en ventilatiesystemen raken in de loop van gebruik vervuild. In de opeenhoping van stofdeeltjes kunnen ziekteverwekkende micro-organismen ontstaan. Het is dus van belang dat de systemen regelmatig gereinigd worden.

Waarom een keurmerk?

Het NVRL-keur geeft voorwaarden, eisen en richtlijnen die bij het reinigen van luchtbehandelings- en ventilatiesystemen van belang zijn in de utiliteitsbouw. Ook vergelijkbare andere omsloten ruimten horen hierbij. Denk aan fabriekshallen, klaslokalen, schepen of productieplatforms.

Het keurmerk heeft de hygiënische grenswaarden vastgesteld waaraan een luchtbehandelings- en ventilatiesysteem moet voldoen en leidt tot ingrijpen wanneer het reinigingsresultaat ondermaats is.

Onderhoud & Publicaties

NVRL biedt richtlijnen en kwaliteit om de luchtbehandeling- en ventilatiesystemen optimaal te onderhouden. Bacteriën en micro-organismen hebben op deze manier weinig kans om zich te ontwikkelen en zich in de systemen te verspreiden. 

Het is belangrijk om de installatie zo schoon mogelijk te houden, dit om stofverplaatsing door het luchtbehandeling- en ventilatiesysteem te minimaliseren.

Laat het luchtbehandeling- en ventilatiesysteem reinigen door een erkend NVRL-bedrijf.

Eens per jaar dient een erkend NVRL-bedrijf het luchtbehandeling- of ventilatiesysteem te inspecteren. Het NVRL-bedrijf doet dit aan de hand van een plakstripmethode en neemt hierbij monsters af. Deze methode is een referentiekader voor de mate van vervuiling waarop actie moet worden ondernomen. De monsters worden binnen een kort tijdsbestek geanalyseerd en teruggekoppeld.

In geval het luchtbehandeling- of ventilatiesysteem met een waarde van vier of hoger scoort, moet de installatie binnen een maand gereinigd worden.

Bij reiniging door het NVRL-bedrijf, worden ten allen tijden de filters van het luchtbehandeling- en ventilatiesysteem vervangen. Op deze wijze wordt de installatie jaarlijks voorzien van schone nieuwe filters.

Door slecht onderhoud en gebrek aan reiniging kan de capaciteit van de installatie in de eerste drie jaar teruglopen tot 40%. Bij regelmatig onderhoud en reiniging kan de terugval beperkt blijven tot maximaal 15%.

NVRL-specialisten