Partners van platform Binnenklimaattechniek hebben de handen ineengeslagen om een uniek meetprotocol op te stellen voor fijnstofbepaling én toetsing in de binnenlucht. Dit protocol geeft met behulp van optische deeltjestellers een schatting voor de jaargemiddelde fijnstofconcentraties in kantoorruimten. Aan de hand van de uitkomsten kunnen doelgericht maatregelen worden genomen om de blootstelling aan fijnstof te verminderen. De ontwikkelde data-analyse voor de bepaling van fijnstofconcentratie in (kantoor)gebouwen maakt het protocol uniek. Voorheen moet het fijnstofgehalte dat in een gebouw werd gemeten worden getoetst aan de buitenluchtnorm. De classificatie geeft, aan de hand van reële grenswaarden, duidelijk aan aan welk gezondheidsrisico mensen worden blootgesteld. De data-analyse laat ook zien hoe het fijnstofgehalte in het binnenklimaat is ten opzichte van de buitenlucht. De meetopzet geeft snel inzicht in de fijnstofwaarden in de binnenlucht (en of eventuele filters en luchtbehandelingssystemen goed functioneren). Het fijnstof-protocol is zowel voor kantoren als scholen beschikbaar.