Een meetprotocol beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van indicatief microbiologisch onderzoek. Het omvat alle stappen van het onderzoek zoals: de te-gebruiken-apparatuur, de te-gebruiken-media, uitvoering van het onderzoek en het transport van monsters. Het protocol geeft klanten inzicht in de werkwijze van microbiologisch luchtonderzoek en voorziet in maximale betrouwbaarheid van de meetresultaten. De draagkracht voor het meetprotocol is groot, het protocol is namelijk ook opgenomen in het Arbo-informatieblad; nr. 7 | Binnenmilieu.

Het meetprotocol is in vijf verschillende varianten beschikbaar:

  • Meetprotocol kantoren
  • Meetprotocol scholen
  • Meetprotocol industrie
  • Meetprotocol woningen
  • Meetprotocol gezondheidszorg