Bestek Onderhoud en beheer luchtbehandelingssystemen scholen 2020

Datum 17 december 2020
Sector Scholen
Type Bestek

Inleiding

Het binnenklimaat in basisscholen en kinderdagverblijven is al jaren een aandachtspunt. Naar aanleiding van het onderhoudsbestek Kantoren dat in 2015 is opgeleverd is er vastgesteld dat er bij scholen en kinderdagverblijven ook behoefte is voor een dergelijk bestek document voor onderhoud.

Ondanks alle aandacht constateerden de GGD en Binnenklimaat Nederland dat er nog steeds veel misgaat met ventilatie. Dit heeft te maken met het ontwerp en het onderhoud van de systemen. Een van de meest prangende problemen is dat de filters onvoldoende vaak worden vervangen. Het Technologiecluster, een consortium van leveranciers van schoolventilatiesystemen, een filterleverancier, een onderhoudsbedrijf en een kinderdagverblijf, besloot om dit aan te pakken. De partijen hebben TNO gevraagd om hiervoor kennis aan te leveren.

Het Technologiecluster heeft geleid tot een borgingssysteem voor het onderhoud van ventilatie en luchtbehandeling. Hiervoor zijn een onderhoudskaart voor het onderhoud van de gehele levensduur van het systeem en een quickscan ontwikkeld. Hiermee kan periodiek, bijvoorbeeld elke vijf jaar, door een adviesbureau het binnenklimaat en de staat van onderhoud van de luchtbehandeling worden geïnspecteerd. In 2020 is er een update van dit document gemaakt.

? Hulp nodig?