MilieuPrestatie luchtbehandeling in gebouwen

Datum 24 juni 2021
Sector Utiliteit
Type Infobladen

Inleiding

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100m². Deze MilieuPrestatie-berekening bepaalt op een eenduidige en controleerbare wijze de milieubelasting van het gebouw in €/m² BVO per jaar. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum schaduwprijs van 1,00 euro per m² BVO per jaar. 

Binnenklimaat Nederland heeft voor de luchtbehandelingskasten die haar leden produceren de milieuprestatie over de hele levenscyclus (Life Cycle Assesment) in beeld gebracht. Deze milieuprestatie is opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD). Binnenklimaat Nederland loopt hiermee vooruit op wettelijke eisen en geeft ontwerpers de mogelijkheid om integraal duurzamer te gaan ontwerpen en is hiermee koploper in de installatiesector.

? Hulp nodig?