Programma van Eisen Gezonde Woningen

Datum 11 juli 2022
Sector Woningen
Type Programma van Eisen

Inleiding

Een belangrijk deel van alle verontreinigende stoffen die we inademen, komt uit binnenruimtes. Dit is zorgelijk, aangezien mensen gemiddeld 90 procent van hun tijd binnen doorbrengen. Een ongezond binnenklimaat heeft impact op de gezondheid en productiviteit van mensen en kan onder meer leiden tot luchtwegklachten, astma, slaapproblemen, concentratieverlies en hart- en vaatziekten. Door een gezond binnenklimaat in woningen te realiseren, zijn veel van deze gezondheidsklachten te voorkomen, bepleit Platform Gezond Binnen.

Het Programma van Eisen (PvE) Gezonde Woningen geeft de bouwsector, na PvE’s voor kantoren en scholen, nu ook een heldere richtlijn om een gezond binnenklimaat in woningen te realiseren. Op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten en best practices zijn onder meer prestatie-eisen op de gebieden lucht, klimaat, licht en geluid geformuleerd. De richtlijn van Platform Gezond Binnen is in samenwerking met Binnenklimaat Nederland, TU Eindhoven, BBA Binnenmilieu en TNO ontwikkeld.

? Hulp nodig?