Richtlijn beheer en onderhoud Ventilatie

Datum 1 april 2021
Sector Utiliteit
Type Richtlijn

Inleiding

Ondanks alle aandacht voor het belang van beheer en onderhoud van ventilatiesystemen hebben de GGD en Binnenklimaat Nederland geconstateerd dat er nog steeds veel misgaat met ventilatie. Er worden regelmatig ventilatiesystemen aangetroffen die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen waar de branche voor staat. Dit is voor Binnenklimaat Nederland de reden geweest om een standaard richtlijn te ontwikkelen waarin de basiskwaliteit wordt vastgelegd. Ook het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft hier geparticipeerd en hanteert deze richtlijn bij aanbestedingen voor onderhoud van ventilatie installaties.

Dit document vervangt geen wet- en regelgeving, maar geeft de aandachtspunten weer met enkele aanvullende voorschriften met het doel om veel voorkomende fouten en onnodig kwaliteits- en energieverlies te voorkomen. Deze richtlijn is zo zorgvuldig mogelijk opgezet. Het is een praktische checklist met concrete afspraken tussen aannemer en opdrachtgever. Maar het is ook een levend document waarvan de inhoud regelmatig moeten worden aangepast aan de ervaringen die de komende jaren wordt opgedaan met (prestatiegericht) onderhoud.

Richtlijn ventilatie
? Hulp nodig?