Richtlijn Luchtreiniging voor reductie pathogenen

Datum 31 mei 2023
Sector Luchtreiniging
Type Richtlijn

Inleiding

Op initiatief van TVVL, VCCN, ISSO en Binnenklimaat Nederland is het Masterplan Ventilatie ontwikkeld: praktische tools en andere hulpmiddelen die professionals helpen om de ventilatie in kantoorgebouwen, schoolgebouwen en verpleeghuizen te verbeteren. Een onderdeel van deze tools is de Richtlijn Luchtreiniging voor reductie pathogenen.

Ventilatie is de basis van een gezond binnenklimaat en is daarmee ook van essentieel belang voor het beperken van overdracht van pathogenen. De benodigde ventilatie om besmettingskansen te beperken hangt met name af van de besmettelijkheid van het pathogeen. Het verlagen van de besmettingskans kan meer ventilatie vergen dan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Veel binnenruimten die voorzien zijn van een vorm van ventilatie conform de geldende bouwregelgeving (of slechter) kunnen daarom over onvoldoende ventilatiecapaciteit beschikken om de besmettingskans voldoende te verlagen.

Dit vergt een aanpassing of vergroting van de ventilatiecapaciteit. Het zal niet altijd mogelijk zijn om kosteneffectief en duurzaam het ventilatiesysteem aan te passen of te vergroten in capaciteit. Toch is er handelingsperspectief: ventilatie aanvullen met luchtreinigingstechnieken. Deze richtlijn geeft objectieve informatie over de toepassing van luchtreinigingstechnieken.

? Hulp nodig?