Ventilatiekeur onderhoudsnorm en woningventilatie

Datum 1 juli 2019
Sector Woningen
Type Keurmerken

Inleiding

Het ontwerpen, installeren, inregelen en onderhouden van luchtventilatiesystemen is een specialiteit. Om een goede kwaliteit van de binnenlucht te kunnen garanderen, moet het systeem goed ingeregeld worden en is regelmatig onderhoud essentieel. Het ventilatiekeur is een onderhoudsnorm voor ventilatiesystemen in woningen en wordt uitsluitend door ventilatiespecialisten uitgevoerd en afgegeven.

De voorwaarden, eisen en bepalingsmethoden waarborgen een gezond binnenmilieu, wat essentieel is voor bewoner en woning. De voorschriften richten zich op het correct reinigen en gebruiken van alle typen luchttechnische installaties. De werkwijze houdt in dat de beheerder zorgt voor tijdige keuringen en voorlichting aan bewoners. De keuringen zijn nodig om het kwaliteitsniveau te blijven bepalen.

ISSO publicatie 63 ‘Beheer en onderhoud van ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen’ besteedt aandacht aan het reinigen van de systemen. Hierin wordt niet duidelijk omschreven hoe men moet omgaan met de externe factoren, die de snelheid en mate van vervuiling beïnvloeden. Het keurmerk neemt deze factoren juist als uitgangspunt. De checklist van het keurmerk maakt het mogelijk om exact te bepalen wat de benodigde reinigingsfrequentie is.

? Hulp nodig?