De energie-investeringsaftrek (EIA)

Mede dankzij een intensieve lobby van de partners van het Platform Binnenklimaattechniek komen diverse klimaatinstallaties in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Dat betekent in feite dat de belastingdienst meebetaalt aan de aanschaf van energiebesparende apparaten. Maar dat is niet de enige winst. Omdat deze apparaten minder energie verbruiken, krijg je als ondernemer ook nog eens een lagere energienota.

De EIA is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers ondersteunt bij investeringen op het gebied van energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer je als ondernemer gebruik maakt van de EIA-regeling, krijg je 45% van de investeringskosten van (bijvoorbeeld) luchttechnische apparatuur terug. Ook betaal je minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Welke producten komen in aanmerking?

Het overzicht van de energie-investeringen die relevant zijn voor de klimaatinstallaties is opgedeeld in drie categorieën:

Verwarmen Code Pagina
HR-luchtverwarmer 210102 17
Steunventilator 210103 17
Direct gasgestookt stralingspaneel 210106 17
Direct gasgestookte condenserende boiler 210107 17
Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel 210108 17
Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers 210109 18
Verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen 210110 18
Warmtepompboiler 210102 18
Warmtepomp 210103 19
Warmtepomp (luchtgerelateerd) 210104 20
Warmtepomp met een halogeenvrij koudemiddel 210105 21
.
Koelen / vriezen
Warmtewisselaar voor vrije koeling 210206 21
Adiabatische luchtkoeling 210207 22
.
Ventileren
Debietregeling ventilator 210301 22
Luchtdicht luchtverdeelsysteem 210302 23
Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens 210304 23
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht 210801 23
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens 210805 23
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij veestallen 210806 24

Processen

Verwarmen Code Pagina
Lage temperatuur luchtverwarmer in tuinbouwkassen 220105 34
Direct gasgestookte condenserende boiler 220114 34
Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler 220115 34
Rookgasomwalsing in tunnelovens voor bouwkeramie 220118 35
Warmtepomp 220103 35
.
Koelen / vriezen
Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie 220212 36
Heetgasontdooisysteem 220213 36
Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen 220218 37
Energiezuinige koeling van serverruimten13 tot en met 100 m2 220219 37
Vrije koeling van serverruimten13 of bestaande datacenters 220222 38
Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie 220223 38
Immersiekoeling voor dataservers 220224 39
Energiezuinige blazende luchtkoeler met EC ventilatoren 220226 39
.
Ventileren
Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen 220304 40
Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen 220305 40
Ventilator met HR-elektromotor 220604 40
Verwarmen Code Pagina
Warmtepomp voor schepen of bestaande treinen 241101 53
.
Koelen / vriezen
Indirecte aandrijving voor koelaggregaten 240201 53
Cryogene transportkoeling 240202 53
Luchtgordijn bij geconditioneerd transport 240204 53
Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport 240205 53
Eutectische transportkoeling 240206 53
Standairco 240207 54

De energielijst op internet

Op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vind je de energielijst 2019. In deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA-regeling. Ook vind je hier meer informatie over de werking en het digitale aanmeldformulier. Alleen met dit formulier kan je de EIA-aanvraag indienen!

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor EIA-regeling

Uiteraard gelden er algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor de energie-investeringsaftrek. De belangrijksten op een rij:

  • Je bent ondernemer en inkomsten- of vennootschapsbelastingsplichtig.

  • Non-profit organisaties en particulieren hebben geen recht op EIA. Wel is het mogelijk om indirect gebruik te maken van de EIA-regeling via een leaseconstructie, waarbij de eigenaar (lessor) van het apparaat (die moet dan wel ondernemer zijn) EIA kan aanvragen.

  • Aanvraag moet binnen 3 maanden na de opdracht zijn gemeld.

  • Investering moet voldoen aan de specifieke eisen van de actuele energielijst.

  • Het totale bedrag aan energie-investeringen moet minimaal € 2.500, – per kalenderjaar zijn.

  • Het bedrijf heeft in de afgelopen drie jaar winst gemaakt of gaat (in de komende zes jaar) winst maken.

  • Je hebt een eHerkenning nodig om een melding te maken bij het eLoket van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Voor eenmanszaken, maatschappen of vennootschappen onder firma volstaat DigiD. In het eLoket van RVO wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen. Je kunt een eHerkenning aanvragen via www.rvo.nl/eLoket of direct via www.eHerkenning.nl. Voor een EIA-melding geldt betrouwbaarheidsniveau 1. Het kan een paar dagen duren voordat je de inloggegevens binnenkrijgt, houd daar rekening mee.

  • Wanneer een investering niet onder een van de specifieke bedrijfsmiddelen is omschreven, kun je deze investering melden onder een van de generiek omschreven bedrijfsmiddelen. Deze zijn te vinden aan het begin van categorie A t/m D, onder de codes 310000, 410000, 320000, 420000, 340000, 440000 en 450000. In dit geval moet de energiebesparing worden aangetoond.

Meer weten?

Raadpleeg de website van RVO of bekijk hier de veelgestelde vragen.