PvE Gezonde Kantoren op maat

Stel met deze tool een maatwerk PvE Gezonde Kantoren op, op basis van de eisen uit de publicatie.

Een goed binnenmilieu in kantoren is belangrijk om een gezonde, comfortabele en prestatieverhogende werkomgeving te creëren. Om dit te behalen en behouden is het van belang dat bij nieuwbouw en renovatieprojecten vooraf eisen worden geformuleerd met betrekking tot de binnenmilieukwaliteit. Ontwerpers, installateurs en aannemers dienen hun plannen vervolgens te baseren op deze uitgangspunten.

Het PvE werkt als een menukaart. Als opdrachtgever of bouwteam lid bepaal je zelf welke eisen er gelden voor jouw project. Dit doe je door de verschillende stappen te doorlopen. Zo bepaal je per thema welk ambitieniveau (voldoende, goed of zeer goed) geschikt is. Deze thema’s zijn: lucht, klimaat, licht en geluid. Met de tool maak je een eigen PvE op maat voor jouw gebouw dat je naderhand eenvoudig kunt downloaden en gebruiken.

PvE op maat is onderdeel van de publicatie PvE Gezonde Kantoren 2021, een gezamenlijke uitgave van Platform Binnenklimaattechniek.

Open de tool

? Hulp nodig?