Register CO₂-meters

Het afgelopen jaar is de ventilatie van vele schoolgebouwen verder verbeterd. Meer dan 1.400 scholen hebben de hulp ingeroepen van het hulpteam ventilatie en in duizenden klaslokalen zijn CO₂-meters geplaatst. Uit een recente peiling blijkt dat in ongeveer 60% van de klaslokalen een werkende CO₂-meter hangt. Dat betekent dus ook dat dit voor 40% van de gevallen om diverse redenen nog niet geldt. Om continu te kunnen meten of de ventilatie in orde is, heeft de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs aangekondigd een CO₂-meter in iedere klas verplicht te gaan stellen.

Er zijn honderden CO₂-meters beschikbaar. En een CO₂-meter bestellen is niet moeilijk, maar hoe maak je nu de beste keuze? Hoe weet je als schoolbestuur welke CO₂-meter het beste aansluit bij jouw situatie? Om niet verdwalen in het doolhof van CO₂-meters, biedt deze pagina een handreiking met aanvullende informatie voor schoolbesturen, gemeentes en andere geïnteresseerden.

Alle CO₂-meters die in dit register zijn opgenomen dienen te voldoen aan een aantal eisen. Bij aanmelding verklaart de leverancier dat de meters voldoen aan de gevraagde criteria*. Wanneer een school kiest voor een CO₂-meter uit het register kan er van uitgegaan worden dat deze meter tenminste voldoet aan ten de eisen die worden gesteld vanuit het bouwbesluit.

Bekijk het register CO₂-meter aanmelden Handreiking Optimaal Ventileren

Belangrijke informatie

De leraar en leerlingen in het klaslokaal ademen kooldioxide (CO₂) uit. Het aanwezige CO₂-gehalte in de binnenlucht is eenvoudig te meten en geeft een eerste indicatie van de mate van luchtverversing. De CO₂-meter geeft via een display en een stoplichtfunctie aan of de CO₂-concentratie hoog, gemiddeld of laag is. Het gaat dus niet zozeer om de CO₂, maar om de mate van luchtverversing die in het lokaal plaatsvindt. De leraar of de leerlingen kunnen zo tijdig starten met ventileren of aanvullend luchten/spuien.

Meer info?

Als schoolbestuur wil je natuurlijk graag een gezonde school met een goede luchtkwaliteit. Op onze scholen pagina helpen we je verder met het onderhoudsbestek voor een duurzaam, gezond en comfortabel binnenklimaat op school en de conceptvergelijking ventilatiesystemen. Ver- of nieuwbouwplannen? Het Programma van Eisen – Frisse Scholen dient als leidraad bij het realiseren van energiezuinige en gezonde scholen (voor schoolbesturen en gemeenten). Voor informatie over subsidiemogelijkheden, antwoord op veel gestelde vragen en de inzet van het hulpteam op locatie kunnen schoolbesturen terecht op de website van het Kenniscentrum Ruimte-OK.

Over de inhoud van deze pagina heeft afstemming plaatsgevonden met Ruimte-OK.

Handreiking en instructiekaart ‘Optimaal Ventileren’

Goed ventileren, het toevoeren van verse buitenlucht en afvoeren van vervuilde binnenlucht, is één van de belangrijkste maatregelen om tot een gezond binnenklimaat te komen. Leraren en ander personeel in de school hebben een belangrijk aandeel in het op tijd starten met ventileren. Dit kan bijvoorbeeld door het op tijd openen van roosters of klepramen, het bedienen van de ventilatie of het starten van aanvullend luchten. Deze handreiking helpt je op weg.

Download PDF

Register CO₂-meters

Leverancier Model Handleiding (NL) Technische specificaties Website E-mailadres Registratiedatum
AirTeq AirTeq Touch Download Download Meer informatie Contact 16-12-2022
AirTeq AirTeq ML103 Download Download Meer informatie Contact 09-01-2023
Aranet Aranet4 Pro Download Download Website Contact 09-12-2022
ATAL B.V. MB450SD-W Download Download Meer informatie Contact 21-12-2022
BlueCanary 2020 Download Download Meer informatie Contact 30-11-2022
FactoryLab B.V. FL-Fresh LCD Download Download Meer informatie Contact 15-12-2022
MCS – Mixe Communication Solutions BV ERS CO2 Download Download Meer informatie Contact 11-04-2023
Quantum Air B.V. Diverse Download Download Meer informatie Contact 16-12-2022
Renson Sense Download Download Meer informatie Contact 18-04-2023
Renson Sense GO Download Download Meer informatie Contact 18-04-2023
Testo BV Testo 160 IAQ Download Download Meer informatie Contact 01-01-2023
Wöhler Nederland B.V. CDL 210 Download Download Meer informatie Contact 20-12-2022
Wöhler Nederland B.V. IQ 300 Download Download Meer informatie Contact 20-12-2022

Jouw CO₂-meter opnemen in het register? Meld je dan aan.

De inschrijving in het CO₂-meter-register kan plaatsvinden, indien aan een aantal eisen is voldaan. Deze eisen worden duidelijk in de vragen die in het formulier zijn opgenomen.

Meld je hier aan voor het CO₂-meter register

Disclaimer

De inschrijving in het CO₂-meter-register is gebaseerd op het voldoen van leveranciers en hun producten aan een aantal eisen. Deze vloeien in belangrijke mate voort uit het Bouwbesluit. Bij inschrijving moet de leverancier voor elke eis verklaren dat hij en het product voldoen aan die eis. Na beantwoording van alle vragen over het voldoen aan de eisen moet de leverancier verklaren dat hij de vragen naar waarheid heeft beantwoord. Het register is gebaseerd op vertrouwen in de beantwoording naar waarheid. De Stichting die het register beheert kan daarom niet instaan voor de juistheid van deze beantwoording. Door gebruik van het register als informatiebron over geschikte CO₂-meters aanvaardt de gebruiker dat de stichting geen controle uitoefent op de juiste beantwoording en dat de stichting en alle bij haar betrokken organisaties en personen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de ongeschiktheid, al dan niet op basis van het niet-voldoen aan enige eis, van geregistreerde CO₂-meters.

De stichting houdt zich wel aanbevolen voor eventuele klachten over inschrijving van leveranciers en producten, mits goed onderbouwd en gedocumenteerd. De stichting zal dan naar eigen inzicht beslissen over eventuele maatregelen. Door gebruik van het register als informatiebron over geschikte CO₂-meters aanvaardt de gebruiker dat de stichting om haar moverende redenen kan besluiten om geen maatregelen te nemen of om andere maatregelen te nemen dan de klagende partij voorstaat.

? Hulp nodig?