Skills gap in de technologische industrie: de top 10 grootste tekorten en concrete handelingsperspectieven

26 januari 2023

Het aantal banen in de technologische industrie is de afgelopen 5 jaar gestegen naar bijna 1,5 miljoen. Per 1.000 banen staan er meer dan 50 vacatures open; de vacaturegraad is hoog. Er is dus veel vraag naar nieuwe medewerkers, maar zijn die er ook én beschikken ze over de juiste skills? Intussen verandert het werk in de sector door technologische ontwikkelingen en daarmee ook de benodigde skills om dat werk te blijven uitvoeren. Welke skills moet je bij je medewerkers ontwikkelen, zodat ze klaar zijn voor de toekomst? Waar zien we het grootste ‘gat’ ontstaan en hoe speel je daar op in? FME deed hier onderzoek naar en wij delen graag de uitkomsten dan dit onderzoek met je.

Top 10 skills die het hardst nodig zijn

Uit onderzoek dat is uitgevoerd door SEO, blijkt dat de tekorten het grootst zijn op het terrein van ‘soft skills’, zoals samenwerken, aanpassingsvermogen en kwaliteitsgerichtheid. Daarna volgen ‘hard skills’ zoals metaalbewerking, data analyse en computervaardigheden.

 

Top 10 grootste tekorten Type
1. Samenwerken en collegialiteit S
2. Aanpassingsvermogen S
3. Kwaliteitsgerichtheid S
4. Veiligheidsbewustzijn S
5. Metaalbewerking H
6. Kennis van projectmethodieken H
7. Data analyseren en interpreteren H
8. Klantgerichtheid S
9. Verantwoordelijkheid S
10. Computervaardigheden H

 

Aanbevelingen

Uit het onderzoek komen ook aanbevelingen naar voren waarmee je als bedrijf de skills gap kunt verminderen en kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

 • Stimuleer ontwikkeling van talent
  Met een (strategisch) opleidingsplan kun je de skills gap verkleinen. Creëer een leercultuur en breng het belang van leren onder de aandacht en sluit aan bij de wensen en talenten van je medewerkers. Zet je mensen in hun kracht en laat leidinggevenden dit versterken met positieve coaching zodat het leervermogen van de medewerker wordt bevorderd.
 • Meer aandacht voor soft skills bij het aantrekken van talent 
  Snelheid van (technologische) veranderingen vraagt om wendbare medewerkers. Door bij het  werven van nieuwe medewerkers soft skills zoals samenwerken en aanpassingsvermogen centraal te stellen worden ook andere doelgroepen zoals zij-instromers interessant voor jouw bedrijf.
 • Biedt ruimte en flexibiliteit
  Door ruimte te bieden aan medewerkers in werktijden (hybride werken) en omvang contract (deeltijd/voltijd) boor je een grotere doelgroep aan en bindt je de huidige medewerkers aan de organisatie.
 • Interne kennisuitwisseling
  Interne kennisuitwisseling is belangrijk, bijvoorbeeld via mentoring of een “kenniscarrousel” waar interne disciplines elkaar vertellen over hun werkzaamheden. Informeel leren draagt bij aan onderlinge samenwerking in bijvoorbeeld multidisciplinaire teams.
 • Organiseer het werk anders
  Door functies op te knippen in taken ontstaan er mogelijkheden om het werk op een andere manier in te richten. Zo komen er meer mogelijkheden voor de huidige bezetting en zij-instroom.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek kun je bekijken in deinfographic.

Aan de slag met het Vakcentrum Binnenklimaattechniek

Het Vakcentrum Binnenklimaattechniek is dé plek waar aankomende en ervaren klimaattechnici praktijkgericht onderwijs krijgen over alle aspecten die te maken hebben met een gezond binnenklimaat in gebouwen en huizen. Het Vakcentrum heeft een volledig totaalaanbod beschikbaar van praktijktrainingen op het gebied van klimaattechniek. Daarmee worden de kennis en vaardigheden (skills) van je medewerkers op het gebied van binnenklimaat naar een hoger niveau getild. Wil je je medewerkers snel kunnen inzetten op het gebied van installatietechniek bekijk dan de praktijkgerichte opleidingen die het Vakcentrum Binnenklimaattechniek biedt via:Vakcentrum leerlijnen. Ga naar het Vakcentrum voor meer informatie.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?