Bestek Ontwerp- en realisatie kantoorgebouwen Binnenklimaattechniek

Datum 28 juni 2019
Sector Utiliteit
Type Bestek

Inleiding

Er is geconstateerd dat er regelmatig luchtbehandelingssystemen worden opgeleverd die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen waar de branche voor staat. Dit is voor Binnenklimaat Nederland reden geweest om een standaardbestek te ontwikkelen, waarin de basiskwaliteit wordt vastgelegd. Ook het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) participeert hierin en hanteert dit bestek bij aanbestedingen voor nieuwbouw en renovatie.

Het doel van het standaard bestek is het verhogen van de kwaliteit van de installatie, een juiste oplevering van luchtbehandelingssystemen en het voorkomen van repeterende problemen. Op basis van kennis uit de branche van fabrikanten, leveranciers, adviseurs en installateurs wordt het kwaliteitsniveau vastgelegd. Deze rapportage kan als richtlijn dienen voor het ontwerpen, realiseren en opleveren van luchtbehandelingssystemen en -componenten.

Het bestek richt zich op het ontwerp en de realisatie van luchttechnische apparaten in utiliteitsgebouwen (met name kantooromgevingen). Het document is wel zodanig geschreven dat ook ontwerpers van grotere gebouwen met een onderwijsfunctie gebruik kunnen maken van dit document.

De ontwikkeling van dit bestek is mede tot stand gekomen door het Rijksvastgoedbedrijf, Luka en TVVL.

Bestek binnenklimaattechniek
? Hulp nodig?