Meetprotocol microbiologisch lucht- en contactonderzoek utiliteitsgebouwen

Datum 25 oktober 2022
Sector Utiliteit
Type Meetprotocol

Inleiding

Het uitvoeren van microbiologisch lucht- en contactonderzoek is een specialisme. De wijze van bemonsteren, de te bemonsteren plaatsen, de gebruikte apparatuur en voedingsbodems hebben een grote invloed op de meetresultaten. Daarnaast vraagt het interpreteren van de meetresultaten om expertise.

Om tot een uniforme werkwijze van het microbiologisch lucht- en contactonderzoek en beoordeling van de resultaten te komen, hebben binnenmilieu adviesbureaus aangesloten bij Binnenklimaat Nederland dit meetprotocol opgesteld. Als basis van het meetprotocol dient de NEN-EN13098 (Blootstelling op de werkplek – Meting van micro-organismen en microbiële stoffen in de lucht – Algemene eisen). In dit meetprotocol wordt beschreven op welke wijze, met welke apparatuur en op welke micro–organismen de lucht onderzocht dient te worden.

Binnenklimaatkeur is een focusgroep van Binnenklimaat Nederland, die zich bezighoudt met de kwaliteit en inspectie van het binnenklimaat. Binnenklimaatkeur is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van dit meetprotocol. Het gebruik van en rapportage conform het meetprotocol is gegarandeerd en gecontroleerd bij partijen die zijn aangesloten bij de focusgroep Binnenklimaatkeur.

meetprotocol luchtonderzoek en contactonderzoek
? Hulp nodig?