PvE Gezonde Woningen: Richtlijn voor gezond binnenklimaat gelanceerd

3 november 2022

Platform Gezond Binnen introduceert het Programma van Eisen (PvE) Gezonde Woningen. Hiermee heeft de bouwsector na PvE’s voor kantoren en scholen nu ook een heldere richtlijn om een gezond binnenklimaat in woningen te realiseren. Op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten en best practices zijn onder meer prestatie-eisen op de gebieden lucht, klimaat, licht en geluid geformuleerd.

De nieuwe richtlijn is in samenwerking met Binnenklimaat Nederland, TU Eindhoven, BBA Binnenmilieu en TNO ontwikkeld. “Het is hoog tijd dat we bij het bouwen of aanpassen van woningen niet alleen aandacht hebben voor financiële en duurzaamheidsaspecten, maar ook voor een gezond binnenklimaat voor bewoners”, aldus Ir. Piet Jacobs van TNO.

Een belangrijk deel van alle verontreinigende stoffen die we inademen, komt uit binnenruimtes. Dit is zorgelijk, aangezien mensen gemiddeld 90 procent van hun tijd binnen doorbrengen. Een ongezond binnenklimaat heeft impact op de gezondheid en productiviteit van mensen en kan onder meer leiden tot luchtwegklachten, astma, slaapproblemen, concentratieverlies en hart- en vaatziekten. Door een gezond binnenklimaat in woningen te realiseren, zijn veel van deze gezondheidsklachten te voorkomen, bepleit het platform Gezond Binnen.

Energiezuiniger is niet per se gezonder

Zeker nu er vanuit financiële en duurzaamheidsoverwegingen veel aandacht is voor het isoleren van woningen is het volgens het platform Gezond Binnen relevant om ook extra aandacht aan de gezondheidsaspecten van het binnenklimaat te besteden. “Daarbij is het belangrijk om al deze aspecten integraal te benaderen bij het bouwen of renoveren van woningen”, zegt dr. ir. Marcel Loomans van TU Eindhoven. “Er zijn de nodige verbanden tussen verduurzamingsmaatregelen en de gezondheid van het binnenklimaat te trekken. Bijvoorbeeld, hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe belangrijker het wordt om bewust te ventileren. Het PvE Gezonde Woningen biedt hiervoor het houvast dat tot nu toe ontbrak.”

De nieuwe richtlijn (versie 1.0) is in samenwerking met Binnenklimaat Nederland, TU Eindhoven, BBA Binnenmilieu en TNO ontwikkeld. Bij bouwprojecten is het gebruikelijk om met een PvE te werken. Zo bestaat er bijvoorbeeld al een PvE Frisse Scholen, ontwikkeld in opdracht van RVO, en een PvE Gezonde Kantoren wat op initiatief van het platform Gezond Binnen is ontwikkeld. Voor een gezond binnenklimaat van woningen bestond een dergelijke richtlijn nog niet. Net als bij de PvE’s voor kantoren en scholen, biedt de nieuwe richtlijn concrete prestatie-eisen waarmee partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen, ontwikkelen of renoveren van woningen hun ambities voor een gezond binnenklimaat kunnen verwezenlijken.

Verschillende ambitieniveaus

Het PvE Gezonde Woningen is op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten en best practices samengesteld. In de richtlijn zijn prestatie-eisen op de gebieden lucht, klimaat, licht en geluid geformuleerd. Deze vier thema’s zijn verdeeld over drie ambitieniveaus: klasse A, klasse B en klasse C. Deze verschillende classificaties geven op een laagdrempelige manier inzicht op de gezondheidskwaliteit van een woning per gebied.

Zo voldoet een woning met klasse C op bijvoorbeeld het gebied van luchtkwaliteit, aan de kwaliteitseisen van het door de overheid opgestelde Bouwbesluit. Klasse B gaat een stap verder en hanteert eisen waarmee de gezondheid van het binnenklimaat – in dit geval van de luchtkwaliteit – als  ‘goed’ te kwalificeren is. Dit is met name voor nieuwbouwwoningen en grootschalige renovatieprojecten interessant.

De Klasse A-eisen zijn bedoeld voor woningen waarbij op de verschillende gebieden het hoogste kwaliteitsniveau wordt nagestreefd. In een woning voor personen met een luchtwegaandoening kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om op het thema luchtkwaliteit de klasse A-eisen na te streven. En voor klimaat, licht en geluid klasse B of C. Zo kan per onderdeel gedifferentieerd de woning worden bestempel met een bepaalde klasse.

Download het PvE Gezonde Woningen hier

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?