Stichting Binnenklimaattechniek lanceert online register CO₂-meters

31 maart 2023

Het afgelopen jaar is de ventilatie van veel schoolgebouwen verbeterd. Meer dan 1.400 scholen hebben inmiddels de hulp ingeroepen van het hulpteam ventilatie van Ruimte-OK en in duizenden klaslokalen zijn CO₂-meters geplaatst. Om te kunnen meten of de ventilatie in orde is heeft de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs afgelopen najaar aangekondigd een CO₂-meter in iedere klas verplicht te gaan stellen.

Er zijn honderden CO₂-meters beschikbaar. Maar hoe maak je als schoolbestuur nu een keuze voor een bepaald type CO₂-meter? Het is een vraag die het hulpteam ventilatie met enige regelmaat ontvangt. Het antwoord op die vraag is sinds kort beter te beantwoorden. Naast de opgestelde handreiking is er nu ook een landelijk register online dat een goed overzicht geeft van beschikbare CO₂-meters. Door bij de keuze van een bepaald type CO₂-meter het register te raadplegen kan een schoolbestuur er nagenoeg zeker van zijn dat de gekozen meter aan alle wettelijke vereisten voldoet. De lijst is nog niet volledig en wordt steeds bijgewerkt.

Bekijk hier het online register CO₂-meters

Welke toegevoegde waarde biedt het register?

Om opgenomen te kunnen worden in het landelijke register dienen leveranciers en hun producten te voldoen aan een aantal eisen. Deze vloeien in belangrijke mate voort uit het Bouwbesluit. Bij registratie moet de leverancier verklaren dat wordt voldaan aan genoemde eisen. De leveranciers in het register onderscheiden zich onder andere op basis van: technische eisen van de CO₂-meter, eisen aan het dashboard en cloudomgeving, alsook de beschikbare productinformatie. Denk bij dat laatste aan een handleiding en technische specificaties.

Gezien het toenemend belang van monitoring wordt bovenop de technische eisen ook uitgegaan van een monitoringsfunctie waarbij de gegevens ten minste een jaar bewaard blijven. Dit om te waarborgen dat de informatie over de concentratie kooldioxide beschikbaar is en geanalyseerd kan worden over een langere periode. Dat is van belang om de kwaliteit van het binnenklimaat beter in beeld te krijgen.

Voorzitter Stichting Binnenklimaattechniek, Remi Hompe: “In de zoektocht naar een gezonder binnenklimaat is het lastig om te bepalen waar je nu het beste kunt beginnen. Met het Nationaal Register CO₂-meters bieden wij schoolbesturen en gemeentes, maar ook andere instanties, de helpende hand.”

Aan de slag

Wil je weten welke acties je moet nemen bij verschillende CO₂-waarden, of wil je weten op welke wijze de ventilatie op school kan worden verbeterd? Dan kan een bezoek van een expert uit het Hulpteam Optimaal Ventileren je verder op weg helpen.

Nodig hier het Hulpteam uit!

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?