Wat is luchtdistributie?

Verse lucht dient tochtvrij de ruimte ingebracht te worden. Inblaasroosters kunnen zowel in de vloer, wand en/of het plafond worden geplaatst. De verse lucht kan door middel van verdringing of menging de ruimte ingebracht worden. Van de ruimte dient bepaald te worden wat de comfortzone/verblijfsgebied is. In het verblijfsgebied voor kantoren dient voldaan te worden aan tenminste de NEN-EN-ISO 7730 klasse B. De positionering van de inblaasroosters dient zodanig te geschieden dat de ruimte gelijkmatig en zonder dode zones doorspoeld wordt.

De manier waarop de ruimte wordt doorspoeld, is afhankelijk van de plaats waar wordt ingeblazen en het verschil tussen inblaastemperatuur, ruimtetemperatuur en de inducerende werking van het rooster. De verse lucht die via het rooster wordt ingeblazen, zuigt omgevingslucht aan (inductie). Daardoor neemt de snelheid af en de massa van de in beweging zijnde lucht toe.

Kanalen transporteren de lucht tussen de centrale luchtbehandelingskast en de inblaasroosters. Men dient te zorgen voor afgifte van een LUKA-systeemcertificaat met appendages op luchtdichtheidsklasse C.